TOURS AND CONCERTS 2021 לוח הופעות 
4/6
" ואהבת "
יום שישי בשעה 14:30
הופעה במושב טל שחר 
אצל איתן ואיילת אולמן 

054-7409766
9/6 
 
 
תאטרון ירושלים
  אף אחד לא צריך למות فيش حدا لازم يموت

יאיר דלאל בעקבות הסרט אוונטי פופולו מאת רפי בוקאי 
יאיר דלאל, שיוזם זה שנים שיתופי פעולה ויוצר גשר בין-תרבותי חשוב בין מוזיקאים ערבים ויהודים, צפה ב"אוונטי פופולו" סמוך ליציאתו לאקרנים. הסרט הותיר בו רושם עז, ועתה, 35 שנים אחרי, הוא מציג בהשראתו את אף אחד לא צריך למות – יצירה מוזיקלית חדשה שמהדהדת את זעקתו של החייל המצרי שאותו גילם במשחק מופתי סלים דאו. זוהי יצירה שמעלה על נס את השלום, מקדשת את החיים, ומבטלת כל

הצדקה שהיא למלחמה ולמוות

www.eventer.co.il

 22/6

17/7
אפרו בגדד אקספרס
15:00 יום שבת  
3-4 /11/22
ISRAEL IN EGYPT FROM SLAVERY TO FREEDOM 
BONN
GERMANY 
 
 5/11/22
ISRAEL IN EGYPT FROM SLAVERY TO FREEDOM 
 DRESDEN 
GERMANY 

© 2016 Yair Dalal – Artist · Najema Music

Design: Tamar Fraiberg