שלום לים התיכון - Yair Dalal
00:00 / 00:00
סיגלה - Yair Dalal
00:00 / 00:00
אררט - Yair Dalal
00:00 / 00:00
איך רוקד גמל - Yair Dalal
00:00 / 00:00
סולו עראק - Yair רוני סומק
00:00 / 00:00
נג'מת אלשמל - yair dalal
00:00 / 00:00
עכו מלכה - yair dalal
00:00 / 00:00
במסע שלא ניגמר - יאיר דלאל
00:00 / 00:00
מבעד לערפל עינייך - yair dalal
00:00 / 00:00
עלא דלאונה - YAIR DALAL
00:00 / 00:00
יתרו - YAIR DALAL
00:00 / 00:00
יא ריבון עלם - Yair Dalal
00:00 / 00:00
דרך הבשמים - Yair Dalal
00:00 / 00:00
ZAMAN EL SALAM - Yair Dalal
00:00 / 00:00
יאחבייב - yair dalal
00:00 / 00:00
טראנס - YAIR DALAL
00:00 / 00:00
עיניים של שקיעה - Yair Dalal
00:00 / 00:00
סמאי לאמי - yair dalal
00:00 / 00:00
על עול - Yair Dalal
00:00 / 00:00