top of page
yair dalal oud_edited.jpg

YAIR DALAL 

      יאיר דלאל 

 2021המוזיקאי יאיר דלאל זוכה פרס מפעל חיים ע"ש יצחק נבון

במסגרת הענקת פרסי שר התרבות והספורט לשימור ולטיפוח תרבויות ישראל ע"ש יצחק נבון הוענק פרס מפעל חיים למוזיקאי הוותיק יאיר דלאל 

מדי שנה, משרד התרבות מעניק את פרסי שר התרבות והספורט לשימור וטיפוח תרבויות ישראל, ע"ש הנשיא החמישי יצחק נבון, למען שימור מורשתו ותרומתו של הנשיא החמישי ולמטרת הבעת הוקרה על פועלם של אמנים ואמניות אשר תרמו לטיפוח התרבות בישראל, הפצתה וטיפוחה. במסגרת זו, המשרד מעניק פרסים לאמנים ואמניות מתחומי האמנויות השונים: מחול, תאטרון, ספרות, מוסיקה, קולנוע, אמנות ועיצוב. בין הפרסים שיחולקו:  פרס ליוצרים בראשית דרכם, פרס עידוד היצירה ופרס מפעל חיים

פרס מפעל חיים "היה נבון" 2021, מוענק למוזיקאי יאיר דלאל

חברי ועדת השיפוט – ד"ר בני לאו, ד"ר רות קלדרון, ד"ר דוד גדג

מנימוקי השופטים – "יאיר דלאל הינו מוסיקאי ישראלי, בן להורים יוצאי עיראק, נגן עוד וכינור, יוצר, מלחין, מורה ואמן מבצע. עיקר התמחותו במוסיקה האתנית ישראלית, מוסיקת עולם המשלבת בין המקורות המסורתיים בקרב יהדות ערב, בשילוב בין מזרח ומערב, השורשי והמודרני. כל חברי הוועדה שבאו ממרחבי חיים שונים בחברה הישראלית, רואים ביאיר דלאל דמות מופת לזכייה בפרס מפעל חיים היה נבון. מפעלו של דלאל המתפרס על פני חמישה עשורים נוגע בכל נקודות המגע שבהן החברה הישראלית מבקשת לברר את

זהותה: מקומות של מפגש זהות יהודי-ערבי, מזרח ומערב, מסורת וקידמה

© 2016 Yair Dalal – Artist · Najema Music

Design: Tamar Fraiberg 

bottom of page